რას ეძებთ?

სამხედრო ბაზა

დასრულებული

სამხედრო ბაზა

საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. 

სხვადასხვა ხედები

KIXInRwt4tBsdCjMeVct7tGdgOlLSXonmcHVxhFE.jpeg
საკონტაქტო ინფორმაცია