რას ეძებთ?

საქართველოს პარლამენტი

დასრულებული

საქართველოს პარლამენტი

საბეჭდი და ტიპოგრაფიული ინდუსტრიის უშინაარსო ტექსტია. იგი სტანდარტად 1500-იანი წლებიდან იქცა, როდესაც უცნობმა მბეჭდავმა ამწყობ დაზგაზე წიგნის საცდელი ეგზემპლარი დაბეჭდა. 

სხვადასხვა ხედები

Nq2RlA32BW6pq2g92SyKOpIruwY527mxIx819z6i.jpeg
n0ti813H36tVlDjm6DDnnY38WFzIaCbiDGpAIyRF.jpeg
yKJpXjmZiEWl2ApgPGIK2hCIpN1BLfHq0X6BBQHn.jpeg
საკონტაქტო ინფორმაცია